تحلیلگر هوشمند اقتصاد ساختمان

میزان سودآوری پروژه ساختمانی خود را محاسبه کنید

پیش امکان سنجی

خدمات

پیش امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری

می خواهید بدانید میزان سودآوری پروژه تان چقدر است؟

چرا «اکوساختمان»

اکوساختمان این امکانات را برای شما فراهم می کند

اطمینان از سودآوری پروژه

اطمینان از سودآوری پروژه

سناریوی بهینه مشارکت

سناریوی بهینه مشارکت

آگاهی از آینده بازار مسکن

آگاهی از آینده بازار مسکن

ارائه بهترین سناریو اجرای پروژه

ارائه بهترین سناریو اجرای پروژه

بهترین زمان خرید یا فروش مسکن

بهترین زمان خرید یا فروش مسکن

اطلاع از روند آینده قیمت مصالح و تجهیزات

اطلاع از روند آینده قیمت مصالح و تجهیزات

مراحل انجام کار

تنها در چند دقیقه برآورد کاملی از هزینه‌های ساخت و ساز خود به دست آورید.

ورود مشخصات

مشخصات پروژه مد نظر خود را وارد کنید.

انتخاب جزئیات

جزئیات پروژه را طبق لیست پیشنهادی ما انتخاب کنید.

دریافت برآورد

نمودارها و گزارشات خود را دریافت نمایید.