وبینار تخصصی معماری سبز در ورزش کلیک کنید


قیمت مسکن

خانه قیمت مسکن

قيمت از جمله مهمترين متغيرهاي اساسي در هر اقتصادي مي‌باشند. پيش بيني قيمت مي‌تواند دولت‌ها را در ارزيابي اثربخشي سياست‌ها ياري رساند. بخش مسکن نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قيمت در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. وجود وقفه بين زمان تصميم گيري به ساخت تا ساخت و عرضه به بازار، كه از ويژگيهاي خاص توليد در بخش مسکن مي‌باشد، نيز بر اهميت مسئله پيش‌بيني مي‌افزايد. در واقع پیش‌بینی وقایعی که در آینده اتفاق می‌افتد، موجب می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری به نحو مناسبی صورت پذیرد. تحلیل و ارزیابی قیمت همچنین می تواند ریسک قیمتی را در بازار کاهش دهد و فاصله قیمت انتظاری (که تولید بر اساس آن شکل گرفته است) با قیمت تحقق یافته واقعی را کاهش دهد.ن شکل گرفته است.