دیدگاه‌ها برای: افزایش ساخت و ساز در نیمه جنوبی تهران و حاشیه نسبت به دیگر نقاط تهران https://ecosakhteman.com/blog/23720/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/ تحلیلگر هوشمند اقتصاد ساختمان Tue, 09 Mar 2021 09:24:15 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 توسط: حمیرا باجلان https://ecosakhteman.com/blog/23720/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comment-65 Wed, 18 Nov 2020 09:45:58 +0000 https://ecosakhteman.com/blog/?p=23720#comment-65 در پاسخ به گلشن.

ممنون از نظرتون
با استفاده از سرویس متری چند میتونید هزینه ساخت رو در هر جای ایران محاسبه کنید.

]]>
توسط: گلشن https://ecosakhteman.com/blog/23720/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comment-63 Wed, 11 Nov 2020 14:34:04 +0000 https://ecosakhteman.com/blog/?p=23720#comment-63 مقاله جالبی بود، ممنون

]]>