تلفن: 02122675306 | ایمیل :info@ecosakhteman.com
معرفی خدمت پیش بینی قیمت مسکن
قيمت از جمله مهمترين متغيرهاي اساسي در هر اقتصادي مي‌باشند. پيش بيني قيمت مي‌تواند دولت‌ها را در ارزيابي اثربخشي سياست‌ها ياري رساند. بخش مسکن نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قيمت در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. وجود وقفه بين زمان تصميم گيري به ساخت تا ساخت و عرضه به بازار، كه از ويژگيهاي خاص توليد در بخش مسکن مي‌باشد، نيز بر اهميت مسئله پيش‌بيني مي‌افزايد. در واقع پیش‌بینی وقایعی که در آینده اتفاق می‌افتد، موجب می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری به نحو مناسبی صورت پذیرد. پیش بینی قیمت همچنین می تواند ریسک قیمتی را در بازار کاهش دهد و فاصله قیمت انتظاری (که تولید بر اساس آن شکل گرفته است) با قیمت تحقق یافته واقعی را کاهش دهد.ن شکل گرفته است.

پیش بینی برای...

فیلد عنوان گزارش الزامیست!
فیلد استان الزامیست!
فیلد شهرستان الزامیست!
فیلد منطقه الزامیست!
فیلد سن بنا الزامیست!
فیلد مساحت الزامیست!مقایسه با: شهر یک

مقایسه با: شهر دوم