تلفن: 02122675306 | ایمیل :info@ecosakhteman.com
معرفی پیش امکان سنجی:
محدود بودن منابع، ایجاب می کند تا از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه، نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصتهای از دست رفته می نماید، بلکه ممکن است او را با زیانهای غیرقابل جبران مواجه سازد. یکی از موثرترین راهها، برای استفاده بهینه از امکانات موجود و همچنین جلوگیری از زیان های احتمالی، در اختیار داشتن اطلاعات کافی جهت پیش بینی نتایج حاصل از سرمایه گذاری و تعیین عوامل موثر در سودآوری پروژه می باشد. در این ارتباط، مطالعات پیش امکان سنجی به منظور بررسی امکان پذیری اجرای پروژه های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف بویژه مطالعات بازار، مطالعات فنی و تحلیل هزینه- فایده مالی می باشد. نتایج این مطالعات بهترین گزینه و سناریوی سرمایه گذاری با لحاظ ریسک های مختلف پروژه را مشخص می کند.

مرحله ۱ :
اطلاعات اولیه


مرحله 2 :
مشخصات پروژه


مرحله 3 :
جزئیات طبقات


مرحله 4 :
استراتژی درآمدزایی


مرحله 5 :
نمایش اطلاعات

1

مرحله یک

مرحله دو

مرحله سه

مرحله چهار

مرحله پنج

مرحله یک


(*) الزامی
مرحله دو


میلیون ریال

مترمربع

  %  

متر

مترمیلیون ریال

مرحله سه

مشخصات هر یک از طبقات با استفاده از ورودی ها به صورت پیش فرض نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید تعداد واحدهای هر طبقه را به سلیقه خود تغییر دهید. به طور مثال می توانید در یک طبقه 3 واحد و در طبقه ای دیگر 2 واحد وارد کنید.

طبقه نام طبقه کاربری طبقه تعداد واحد کیفیت ساخت
{{floor.FloorNumber}} {{floor.FloorTitle}} {{floor.BuildQuality}}

مرحله چهار

در صورتیکه قصد دارید بلافاصله پس از اتمام دوره ساخت یا مدتی پس از آن، واحدهای مسکونی را بفروشید از گزینه فروش قطعی استفاده کنید. چنانچه تمایل دارید همزمان با دوره ساخت و تکمیل ساختمان، بخشی یا تمام واحدها را واگذار کرده و بصورت اقساطی وجه آن را دریافت کنید، گزینه پیش فروش را انتخاب کرده و زمان پیشنهادی را وارد کنید.


ماه

میلیون ریال
میلیون ریال

میلیون ریال
ماه پس از شروع ساخت

ماه
میلیون ریال

مرحله پنجم

میلیون ریال
مترمربع
  %  
متر

متر


میلیون ریال
فرم جدید