درباره ما

خانه درباره ما

درباره آینده پژوهان نوآور کارگشا

شرکت آینده پژوهان نوآور کارگشا، در بهار ۱۳۹۶ با هدف تبدیل شدن به یک حلقه از زنجیره ارزش در صنعت ساختمان و شهرسازی تاسیس شد. این شرکت با ارائه مناسب ترین روش در ارائه خدمات ساختمانی و پایبندی به اصول، سعی دارد تا رسالت خویش را در بهینه سازی زمان، هزینه و کیفیت در صنعت ساختمان به جای آورد. سرویس های تخصصی راه اندازی شده در فضای آنلاین توسط کارگشا به شرح زیر است:

- کارگشا، سامانه آنلاین ثبت درخواست خدمات ساختمانی (kargosha.com)

- متری چند، نرم افزار آنلاین متره و برآورد هزینه ساختمان و ارائه برنامه زمانبندی و مالی پروژه های ساختمانی (metrichand.com)، 

- اتوسازه، نرم افزار هوشمند سازه (autosaze.com)

- اکوساختمان، تحلیلگر هوشمند اقتصاد ساختمان (ecosakhteman.com)

- ویکی ساختمون، دانشنامه تخصصی اقتصاد ساختمان (wikisakhtemoon.com)

- دادگران صنعت احداث، موسسه تخصصی حل و فصل اختلافات صنعت ساخت (edadgar.com)

- سندباد، درگاه تجارت آنلاین خدمات مهندسی ساختمان به کشورهای منطقه (sindbad.company)

- آکادمی کارگشا، آموزش های تخصصی صنعت ساختمان (academy.kargosha.com)

درباره اکوساختمان

آینده پژوهان نوآور کارگشا با راه اندازی سامانه هوشمند تحلیل اقتصاد ساختمان، سعی در ارائه خدماتی دارد که در سامانه های مشابه داخلی نظیر ندارد. از جمله ارائه گزارش آنلاین و در لحظه برای پیش امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری ساختمان برای آگاهی فعالان این عرصه از میزات سود آوری پروژه  که بدون شک می تواند کمک شایانی به اتخاذ سیاست های موثر سرمایه گذاری به سرمایه گذاران این عرصه نماید. اکوساختمان فعالیت خود را در زمینه اقتصاد ساختمان با مطالعات پیش امکانسنجی شروع کرده است و برنامه های بسیاری جهت ارائه اطلاعات و ابزارهای آنلاین در خصوص تحلیل اقتصادی در این صنعت دارد که در حال توسعه هستند.

منتظر گام های بعدی ما باشید.